Rankersta
Profile
Contact
Rank
Rate
Status

Suggested Users

Similar and Related Instagram Profile's

Simply recommends profiles with similar content around the @saifurahman_saadat_

Most Used Words in Caption

Word selection is as important as content for social media uploads visibilitiy

Top words used by saifurahman_saadat_ on shared content to describe emotions or status

نمی (10)
سعادت (9)
زند (8)
ترس (5)
انسان (3)

Most Used Filters

Filters are important even for the perfect photographer

Top filters used by saifurahman_saadat_ on shared content to make more attractive photos or videos

Normal(16)
Clarendon(1)
Juno(1)

Tags and Mentions

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

Top Posts

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت 🌙
🌿ماه رمضان زندگی دوباره ایست برای کسي که قلبش با گناه مرده است🌿" - 2037244924497126905
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت 
همانا #سختی طاعت می رود و پاداش آن می ماند
و #لذت گناه میرود و مجازات آن میماند.

ابن قیم جوزی (رح)" - 2038584649837279825
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2050256599391215949
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت
درست در همان لحظه که دیگران نا امید
 میشوند،افراد موفق ادامه میدهند" - 2058034260691845122
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2061591769343984714

Recent Posts

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2186083923302235825
 carousel by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت 
بسوی آینده روشن" - 2119824463257110165
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2118416332643654042
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2109012393359997590
 carousel by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "یاد از ایام خوشی های گزشت 
با دوستان نازنین" - 2108239784234089791
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "مهربانی را تجربه کنید 
با هم دلی و گزشت" - 2107484457612072735
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت
در این سرای بی ی، ی به در نمی زند.
به دشت پر ملال ما، پرنده پر نمی زند.

یکی ز شب گرفتگان، چراغ بر نمی کند.
ی به ک" - 2106693381217125614
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت
#جملات_انگیزشی :

اگر دنبال ناجی می‌گردید؛ و منتظر هستید کسی زندگی شما را دگرگون کند‌ فقط و فقط به آئینه نگاه كنيد" - 2104278243730150521
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت" - 2101017697698340453
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2070770714241133156
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت
🔶قانون پرهیز از تردید و هراس
 جز تردید و هراس هیچ چیز نمی‌تواند میان انسان و آرمان‌‌هایش فاصله ایجاد کند. اگر انسا" - 2065381094116508797
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2063995362906941599
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت
انسان در نهایت شبیه رویاهایش می‌شود...؛ رویاهای زیبا و نیک‌خواهی برای خود و ديگران بسازید؛ همين!
هميشه می‌توانيم ا" - 2063068949383075864
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2061591769343984714
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت
درست در همان لحظه که دیگران نا امید
 میشوند،افراد موفق ادامه میدهند" - 2058034260691845122
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2050256599391215949
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت 
همانا #سختی طاعت می رود و پاداش آن می ماند
و #لذت گناه میرود و مجازات آن میماند.

ابن قیم جوزی (رح)" - 2038584649837279825
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت 🌙
🌿ماه رمضان زندگی دوباره ایست برای کسي که قلبش با گناه مرده است🌿" - 2037244924497126905

Most Liked Posts

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2050256599391215949
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2070770714241133156
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت
#جملات_انگیزشی :

اگر دنبال ناجی می‌گردید؛ و منتظر هستید کسی زندگی شما را دگرگون کند‌ فقط و فقط به آئینه نگاه كنيد" - 2104278243730150521
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "مهربانی را تجربه کنید 
با هم دلی و گزشت" - 2107484457612072735
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت
🔶قانون پرهیز از تردید و هراس
 جز تردید و هراس هیچ چیز نمی‌تواند میان انسان و آرمان‌‌هایش فاصله ایجاد کند. اگر انسا" - 2065381094116508797
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2061591769343984714

Most Commented Posts

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت
در این سرای بی ی، ی به در نمی زند.
به دشت پر ملال ما، پرنده پر نمی زند.

یکی ز شب گرفتگان، چراغ بر نمی کند.
ی به ک" - 2106693381217125614
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "سعادت
🔶قانون پرهیز از تردید و هراس
 جز تردید و هراس هیچ چیز نمی‌تواند میان انسان و آرمان‌‌هایش فاصله ایجاد کند. اگر انسا" - 2065381094116508797
 image by saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) with caption : "مهربانی را تجربه کنید 
با هم دلی و گزشت" - 2107484457612072735
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2050256599391215949
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2070770714241133156
 saifurahman_saadat (@saifurahman_saadat_) shared Image on Instagram - 2063995362906941599